WAŻNE INFORMACJE DLA PRZEWODNICZĄCYCH ZESPOŁYCH NADZORUJĄCYCH PRZY EGZAMINACH ZAWODOWYCH

Proszę o zapoznanie się z poniższym materiałem

Prezentacja do szkolenia PZN – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i zawodowy sesja czerwiec-lipiec 2021

Prezentacja do szkolenia PZN – część pisemna przy komputerze – sesja czerwiec/lipiec 2021