Osoby powtarzające egzamin z kwalifikacji zawodowych

Egzaminy etap praktyczny 21 czerwca 2021r. – model d

Godzina 9.00

Sala 21 Kwalifikacja AU.22 , TG.12 Technik logistyk, Technik hotelarstwa

Godzina 13.00

Sala 21 Kwalifikacje TG.15,-technik obsługi turystycznej,
                              TG.16,- technik żywienia i usług gastronomicznych,
                              AU.32, technik logistyk