Rekrutacja dla uczniów klas: Technik żywienia i usług gastronomicznych, fotografii i multimediów, organizacji turystyki.

Rusza rekrutacja dla kolejnej grupy uczniów, do realizowanego przez naszą szkołę projektu pn „Nowe kierunki, nowe doświadczenia”, finansowanego ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe nr umowy  2020-1-PL01-KA102-079189, dla Technik żywienia i usług gastronomicznych, fotografii i multimediów, organizacji turystyki.

Celem głównym projektu jest wypełnienie istniejących potrzeb uczniów i Szkoły, poprzez stworzenie rozwoju oferowanych przez szkołę możliwości o aspekty związane z realizację zawodowych staży zagranicznych, podczas których 30 uczniów 3 profili nauczania będzie miało szansę na rozwój zawodowy i personalny. Projektem objęci zostaną uczniowie klas II i III kierunków kształcenia: Technik żywienia i usług gastronomicznych, , Technik fotografii i multimediów, Technik organizacji turystyki.

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 7 czerwca 2021 do 24 czerwca 2021r

Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz Rekrutacyjny, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Dokumenty należy dostarczyć do koordynatora projektu, w terminie do 24.06..2021 do godziny 12.

Planowy termin mobilności w miejscowości Aboano Therme k. Padwy – 10.10.2021r. do 23.10.2021r. Pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do koordynatora projektu oraz przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej – Pana Marka Jani.

Pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do koordynatora projektu– Pana Marka Jani.