Rekrutacja dodatkowa dla uczniów klas : Technik żywienia i usług gastronomicznych, fotografii i multimediów.

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów do udziału w rekrutacji dodatkowej, związanej z wyjazdem na staże zawodowe dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum fotografii i multimediów.

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 2.09 2021r. do 08.09.2021r.

Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz Rekrutacyjny, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Dokumenty należy dostarczyć do koordynatora projektu, w terminie do 08.09.2021 do godziny 12.

Planowy termin mobilności w miejscowości Aboano Therme k. Padwy – 10.10.2021r. do 23.10.2021r.

Pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do koordynatora projektu oraz przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej – Pana Marka Jani.