Konkurs języka angielskiego UNDERSTAND

Wszystkich miłośników języka angielskiego zapraszamy do udziału w konkursie UNDERSTAND opartym na umiejętności rozumienia ze słuchu. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie audio-testu złożonego z 24 pytań dotyczących znajomości struktur gramatycznych i leksykalnych oraz ogólnej wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Konkurs odbędzie się 13.10.2021 r. (środa).

Termin zgłaszania udziału: do 22 września (środa) przez dziennik elektroniczny lub osobiście u szkolnego koordynatora konkursu p. Marty Krzak.

Szczegóły i regulamin: https://mogalo.pl/konkurs_understand