Klaudia Żywczak finalistką XI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

7 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych oraz upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego. Organizatorem konkursu jest samorząd zawodowy doradców podatkowych, a patronatu udziela Ministerstwo Finansów.

Podczas pierwszego etapu konkursu, który zrealizowano 23 czerwca 2021 r. do Finału zakwalifikowało się 67 uczniów z całej Polski. Wśród nich znalazła się uczennica klasy IVEK Klaudia Żywczak.

Etap finałowy konkursu podzielony był na dwie części – część testową i część ustną, do której przechodziło 27 osób z najwyższą liczbą punktów, w tym Klaudia Żywczak. Podczas odpowiedzi musiała zmierzyć się z następującymi zagadnieniami:

1) czynności doradztwa podatkowego;

2) metody rozliczania podatku VAT;

3) podatek progresywny jako forma opodatkowania działalności gospodarczej.

Serdecznie gratulujemy osiągniętego wyniku i życzy dalszych sukcesów, szczególnie w obszarze podatków.

Opiekunem merytorycznym był Krzysztof Świętek