Matematyczna Liga Maturalna

Zapraszamy maturzystów do wzięcia udziału w konkursie „Matematyczna Liga Maturalna”.
Uczestnicy zmierzą się z zadaniami zamkniętymi typu maturalnego z zakresu podstawowego.
Zwycięzcę konkursu wyłonimy w trzech rundach. Pierwsza runda już w grudniu, ostatnia w lutym.
Zwycięży osoba, która w sumie uzyska najwięcej punktów.

Zgłoszenia do 10 listopada 2021r. poprzez dołączenie do zespołu na Teams, link poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5vMp-hIg1m1mSHpVCkwq4jAB1Q4RrsVxoX14-e4hSFQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ee2a0381-dde5-4e9d-979c-9d95c563e88b&tenantId=c5a8aa3c-972e-43ae-9511-46b4ec4d030d