Zapraszamy na  drugie śniadania

Zapraszamy na  drugie śniadania od 16.11.2021r – wtorek

Śniadania będą sprzedawane

na przerwie od godz. 10.45 do 11.00

Drugie śniadania będą sprzedawane w pracowniach gastronomicznych .

Informację dotyczące  śniadań i miejsca ich  kupienia będą przekazane w przyszłym tygodniu.