Materiały i przybory pomocnicze na egzamin zawodowy styczeń-luty 2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń-luty 2022 r. (Formuła 2012 i 2017) :

w części pisemnej

w części praktycznej

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym w sesji styczeń/luty 2022 r. (Formuła 2019) :

w części pisemnej

w części praktycznej