Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dzień 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Jest to święto obchodzone corocznie,  ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1950 roku, w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. Obchody międzynarodowego Dnia są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć.

 Klub UNESCO działający w naszej szkole, działając zgodnie z kalendarzem UNESCO, zorganizował obchody tego święta, zapraszając na wykłady i zajęcia prelegenta organizacji Open Doors.

Open Doors  to chrześcijańska organizacja non-profit wspierająca i monitorująca prześladowanych chrześcijan w 45 krajach, w których są oni w jakiś sposób represjonowani. Jest ona także zaangażowana w dystrybucję Biblii, religijnej literatury i mediów oraz prowadzi szkolenia. Od lipca 2010 roku jest rozwijany polski oddział Open Doors.

W dniach 9 – 10. 12.2021 w świetlicy szkolnej zaproszony wykładowca przeprowadził szereg prelekcji, w których wzięli udział uczniowie i nauczyciele klas: 1RK, 1EK, 2RK, 2HT, 2IN, 3RL, 3Gap, 3EKp. Uczniowie wysłuchali wykładu na temat sytuacji wielu prześladowanych chrześcijan na całym świecie, a potem w sposób praktyczny wzięli udział w pomocy cierpiącym za wiarę ludziom, poprzez napisanie do nich listów ze słowami wsparcia. Listy te i kartki zostaną przekazane adresatom przez organizację Open Doors. Wykłady i zajęcia zrobiły duże wrażenie na uczniach naszej szkoły, którzy niejednokrotnie byli poruszeni usłyszanymi informacjami, czemu dawali wyraz poprzez pytania i chęć dalszego zdobywania wiedzy na przedstawiane tematy.