Spotkanie z pilotem

We wtorek,14 grudnia uczniowie naszej szkoły mieli możliwość spotkania z kapitanem pilotem Wiesławem Jastrzębskim (zastępca dowódcy 3 GPR Kraków – Balice, szef szkolenia, przewodnik certyfikowanego psa ratowniczego w specjalności terenowej o imieniu Abi), który przedstawił wiele ciekawych aspektów że swojego życia.

Najpierw opowiedział o swojej szkole średniej jako uczeń szkoły lotniczej, następnie o swojej karierze w wojsku oraz o tym czym zajmuje się obecnie. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się czym jest kynologia ratownicza i na czym polega praca zespołu ratowniczego, czyli psa i jego przewodnika. Uczniowie na własne oczy mogli zobaczyć wyjątkową relację łączącą człowieka i psa.

Serdecznie dziękujemy za możliwość spotkania i zdobycia nowej wiedzy Panu Wiesławowi Jastrzębskiemu i Abi.