Ranking Liceów i Techników „Perspektywy 2022”- nasza szkoła najlepsza w powiecie

Miesięcznik branżowy Perspektywy dokonał XXIV Rankingu Liceów i Techników . Kapituła przyznała Technikum w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej zaszczytne miano „Srebrnej Szkoły 2022” wśród 500 najlepszych techników w Polsce. Nasza szkoła w województwie małopolskim uzyskała wysokie – 32 miejsce, a w rankingu głównym zajęła 215  lokatę. Warto podkreślić, że pozycję najlepszego technikum w powiecie suskim utrzymujemy nieprzerwanie od 2019 roku!

Znak „Srebrnej Szkoły 2021” jest potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

Kapituła Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników  doceniła trud ciężkiej, codziennej pracy Dyrekcji, efektywną współpracę nauczycieli i uczniów oraz dbałość władz samorządowych o odpowiednie warunki pracy szkoły. Jesteśmy dumni z odznaczenia i docenienia wysokich rezultatów kształcenia w Zespole Szkół im. W. Witosa.