O projekcie

Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011044 jest pierwszym, w ramach działań realizowanych przez ZS im. W. Witosa w ramach Programu Erasmus+, służących rozwojowi inicjatyw na rzecz pogłębiania kompetencji i zdobywania kwalifikacji zawodowych naszych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach wybranych branży. Po raz kolejny mamy przyjemność współpracować z greckimi podmiotami rynku pracy, jednak tym razem działamy w ramach II edycji Akredytacji Erasmusa, którą ZS im. W. Witosa uzyskał na lata 2021-2027.

Wśród długoterminowych celów, jakie wspólnie z partnerami z Grecji i Włoch postawiła sobie nasza placówka, znajdują się:

 1. Pogłębienie dotychczasowych oraz rozwój i ugruntowanie przynajmniej 10 partnerstw z podmiotami sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwami wybranych branży – HORECA, turystycznej, reklamowej, IT i logistycznej w Grecji oraz we Włoszech.
 2. Włączenie zagranicznych praktyk zawodowych dla przynajmniej 7 zawodów kształconych w ZS im. W. Witosa w min. 2 państwach (Grecji i Włoszech) do stałej oferty edukacyjnej placówki.
 3. Wdrożenie zagranicznych mobilności zawodowych dla min. 400 uczniów na przestrzeni 6 lat (2022-2027) we współpracy z partnerami z Grecji i z Włoch.
 4. Rozwój kompetencji zawodowych 400 uczniów kształcących się w przynajmniej 7 z 12 kształconych w ZS im. W. Witosa zawodów.
 5. Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych (podstawowych oraz przekrojowych) 400 uczniów, mających możliwość rozwoju społecznego i poszerzenia świadomości kulturowej.
 6. Rozwój kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej i językowej 400 uczniów, potwierdzonych certyfikatem odbycia kursu językowego oraz zagranicznej mobilności zawodowej.
 7. Rozwój stosowanych metod certyfikacji i oceniania opartych na efektach kształcenia oraz narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji za granicą.
 8. Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dla przynajmniej 200 uczniów z mniejszymi szansami, dla których będzie to prawdopodobnie jedyna okazja doświadczenia życia i pracy zagranicą.
 9. Stworzenie przestrzeni do rozwoju zawodowego (w zakresie zarządzania, wybranych specjalizacji, dydaktyki oraz metod wychowawczych) przynajmniej 20 członkom kadry pedagogicznej ZS im. W. Witosa.

Planowane w ramach I edycji Akredytacji Erasmusa aktywności przewidują wdrożenie krótkoterminowych mobilności osób uczących się obejmujących realizację praktyk zawodowych wewłoskich przedsiębiorstwach dla w sumie 39 uczniów, którzy wyjadą pod opieką 3 nauczycieli. Oprócz realizacji programów praktyk wpisujących się w podstawę programową dla poszczególnych zawodów, uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w programie kulturowym, poznając najważniejsze miejsca Włoch. Wyjazd poprzedzą procesy przygotowań, w ramach których uczestnicy pod opieką lektorów i trenerów będą rozwijać swoje umiejętności językowe i społeczne.

Głównym celem I edycji Akredytacji Erasmusa jest dalszy wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego poprzez stworzenie możliwości rozwoju zawodowego 28 uczniów ZS w Suchej Beskidzkiej, w tym realizację 2-tygodniowych praktyk zawodowych we współpracy z greckimi przedsiębiorstwami.

Celami szczegółowymi, wspierającymi osiągnięcie celu głównego, będą:

 1. Realizacja 2-tygodniowych okresu mobilności zawodowej, dedykowanej 39-osobowej grupie uczestników.
 2. Rozwój umiejętności zawodowych 39 uczniów biorących udział w projekcie, kształcących się w ramach 6 zawodów objętych działaniami.
 3. Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych (podstawowych oraz przekrojowych) 39 uczniów, w tym przedsiębiorczości, komunikacji, pracy w zespole i innych, wśród uczniów, w tym tych z grup defaworyzowanych.
 4. Rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej i językowej, potwierdzonych certyfikatem odbycia kursu językowego oraz mobilności zagranicznej.
 5. Rozwój oraz wykorzystanie stosowanych metod certyfikacji i oceniania opartych na efektach kształcenia oraz narzędzi służących rozpoznawalności umiejętności i kwalifikacji za granicą.
 6. Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dla uczniów z grupy defaworyzowanej.
 7. Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Suchej Beskidzkiej poprzez praktyczne zaznajomienie się z dobrymi praktykami oraz ich adaptacja w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.
 8. Rozwój kompetencji przygotowania i realizacji projektów międzynarodowych poprzez współpracę z doświadczonymi partnerami z Grecji i zagranicznymi przedsiębiorstwami.

Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011044, realizowany przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095377

Kwota dofinansowania: 70873,00 EUR