Rekrutacja uczestników

W dniach 21.03.2022 – 08.04.2022 prowadzona będzie rekrutacja uczestników w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011044, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095377.

Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego poprzez stworzenie możliwości rozwoju zawodowego 39 uczniów
6 kierunków kształcenia ZS w Suchej Beskidzkiej, w tym realizację 2-tygodniowych praktyk zawodowych we współpracy z włoskimi przedsiębiorstwami.

Szczegółowe zasady oraz kryteria procesu naboru znajdują się w poniższych dokumentach:

            REGULAMIN REKRUTACJI

            FORMULARZ ZGŁOSZENOWY

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie, uzyskają kompleksowe wsparcie w postaci przygotowań do zagranicznej mobilności zawodowej oraz wyjadą na praktyki zawodowe do Włoch, planowane na termin 30.05.2022 – 10.06.2022 (+ dni podróży).

Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011044, realizowany przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095377

Kwota dofinansowania: 70873,00 EUR