Projekt „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II”

W dniu 18 marca 2022 r. w ramach projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” realizowanego jest przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK wraz z Narodowy Bank Polski uczniowie z klas 3EKp i 2EK wraz z opiekunami: Beatą Szafraniec, Agatą Janią i Marleną Koziną brali udział na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zajęciach dotyczących kredytów, pożyczek, ubezpieczeń oraz instytucji odpowiadających za stabilność finansową i ekonomiczną kraju.

Dodatkową aktywnością była wycieczka po terenie kampusu UEK.

W ramach tego projektu w dniu 10 marca 2022 r. zorganizowano również spotkanie i szkolenie dla uczniów z klas 3EKp i 2EK połączone z warsztatami prowadzone przez pracowników UEK, praktyków biznesowych w formie zdalnej przez platformę Zoom na temat przedsiębiorczości i kształtowania własnej kariery zawodowej oraz praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie:

https://msap.uek.krakow.pl/projekty/uczelnieszkolom/