„Szlakiem Suskich Legend – Konkurs Mam zawód. Mam fantazję” relacja fotograficzno – filmowa

W ostatni wtorek nasza szkoła byla opiekunem etapu praktycznego konkursu” Mam zawód. Mam fantazje – Szlakiem Suskich Legend” organizowanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

Konkurencje przygotowane były dla technikum obsługi turystycznej, jednak w tym dniu nasza młodzież z kierunku technik fotografii i multimediów towarzyszyła uczestnikom na poszczególnych etapach konkusru. Zachęcamy do obejrzenia efektów ich pracy.