Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2022

23 marca 2022 roku w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji i Nauki z terenu Delegatury Wadowice. Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej reprezentowała Pani Dyrektor mgr Aneta Drobny oraz uczennice trzeciej i czwartej klasy Technikum Ekonomicznego: Katarzyna Kozieł (3Ekp) i Katarzyna Lenik (4EK), które otrzymały zaszczytne tytuły stypendystek za najwyższe średnie ocen w minionym roku szkolnym. Z kolei absolwent ZS im. W. Witosa- Bartłomiej Sasuła jako stypendysta został uhonorowany dyplomem nie tylko za ukończenie szkoły z wyróżnieniem i bardzo wysoką średnią, ale  również za osiągnięcia naukowe w dziedzinie ekonomii. Bartłomiej Sasuła, będąc uczniem Technikum Ekonomicznego, na przestrzeni czterech lat godnie reprezentował Zespół Szkół w licznych konkurach i olimpiadach, na których zdobywał bardzo wysokie miejsca. Spośród licznych osiągnięć absolwenta naszej szkoły należy wymienić: finalista Olimpiady Statystycznej w roku szkolnym 2020/2021 organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne, finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w latach 2019 oraz 2021 organizowanej przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych, finalista Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania w roku szkolnym 2019/2020, zdobycie pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Znaj swoje prawa” w roku szkolnym 2018/2019.

Społeczność szkolna serdecznie gratuluje wszystkim nagrodzonym wysokich osiągnięć edukacyjnych i życzy dalszych sukcesów.