Festiwal Zawodów w Krakowie 2022

26 i 27 kwietnia 2022 odbywały się targi edukacyjne zorganizowane w Tauron Arenie. To wydarzenie odbywa się regularnie od 2013 roku i nasi uczniowie kolejny raz mogli zaprezentować walory naszej szkoły.

Jak informuje marszałek Województwa Małopolskiego, pan Witold Kozłowski:

Nowoczesne stoiska przygotowane przez szkoły zawodowe z Małopolski wspólnie z przedsiębiorcami, mają dać młodym ludziom pogląd na możliwości edukacyjne regionu i perspektywy zawodowe. Szkoły branżowe i technika zaprezentują zarówno zawody deficytowe, jak i te innowacyjne, wpisujące się w kategorię zawodów przyszłości, których zdobycie wymaga kontynuacji na studiach wyższych.

O możliwościach znalezienia zatrudnienia oraz o kompetencjach, jakie są potrzebne do pracy w zawodzie, będzie można dowiedzieć się w trakcie prezentacji przedsiębiorców różnych branż, z którymi można się spotkać w przestrzeni wystawienniczej

Nasze stoisko jak co roku przyciągnęło tłumy uczniów ze szkół podstawowych, zainteresowanych ofertą kształcenia w naszej szkole.

Serdecznie dziękujemy wszystkich uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowania do Festiwalu Zawodów 2022.