PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SZKOLE – OGÓLNY PRZEDMIOT SZCZEGÓLNY

W ramach realizacji z Narodowym Bankiem Polskim programu edukacji ekonomicznej projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej” pilotażowo uczniowie klas: 3OFp, 2HT, 2L/O wspólnie z nauczycielem podstaw przedsiębiorczości i koordynatorem projektu p. Beatą Szafraniec uczestniczyli podczas zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w rozgrywkach z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej „Przedsiębiorczość na planszy”. Zakres merytoryczny i tematyka gry są zgodne  z podstawą programową przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Gra osadzona jest w polskiej rzeczywistości gospodarczej, co ułatwia wyjaśnienie warunków prowadzenia biznesu w Polsce. Podczas rozgrywek uczniowie wcielają się w rolę przedsiębiorców, produkujących i sprzedających sprzęt sportowy. Jako właściciele firm muszą podejmować decyzje dotyczące produkowanego asortymentu, zadbać o zakup odpowiednich zasobów do produkcji, inwestować w rozwój firmy i zatrudniać właściwych specjalistów. Gra została bardzo pozytywnie odebrana przez uczestników zajęć, którzy uznali ją za ciekawą i wciągającą.

Gra „Przedsiębiorczość na planszy” może być wykorzystana do realizacji programu szkolnego z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i innych przedmiotów, na których poruszana jest tematyka podejmowania i  prowadzenia działalności gospodarczej oraz na zajęciach pozalekcyjnych i w projektach dotyczących przedsiębiorczości.

Zachęcamy do korzystania!

Fotorelacja z rozgrywek szkolnych: