Kolejny Etap Rekrutacji

Szanowni Kandydaci Od dziś do 12 lipca 2022 r. musicie złożyć do szkoły wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminów po ósmej klasie. Kserokopia w/w dokumentów musi być potwierdzona za zgodnością z oryginałem i podpisana przez Dyrektora Czytaj dalej