Szukamy
wirtualnych menedżerów

Zespół z klasy 3EKg w składzie: Alicja Wicherek, Mateusz Polak, Izabela Świątek w kategorii Agencja interaktywna przez okres dwóch miesięcy (od marca do maja) miał możliwość podejmowania wirtualnych decyzji w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie 5 organizowanego przez FUNDACJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REVAS z siedzibą w Rzeszowie. Podczas rozgrywki eliminacyjnej 3-osobowe zespoły uczestników wcielały się we współwłaścicieli wirtualnych przedsiębiorstw. Dzięki udziałowi w SMM5 z wykorzystaniem symulacji uczniowie mogli się wiele nauczyć i być może kiedyś będą mogli zastosować podejmowane przez siebie wirtualne decyzje w praktyce. Za udział w Szkolnych Mistrzostwach Menedżerskich 5 opiekun – p. Beata Szafraniec i w/w uczniowie otrzymali imienne dyplomy. Ponadto opiekun otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia pn. „Wykorzystanie Branżowej Symulacji Biznesowej Agencja interaktywna w nauczaniu przedsiębiorczości”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie 5.