Podziękowanie

Dyrekcja Zespołu Szkół im. W. Witosa składa serdeczne podziękowanie dla

pani Anny Zyzańskiej

pani Barbary Polak

pani Beaty Szafraniec

pani Agaty Jani

pani Marleny Koziny

za udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy.