LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY

Listy osób zakwalifikowanych zostaną opublikowane w dniu 19.07.2022 r. /wtorek/ o godzinie 12:00 !

Listy zostaną umieszczone w szkole na tablicach ogłoszeniowych,
ale kandydaci będą mogli zobaczyć o przypisaniu do danej szkoły również po zalogowaniu się w systemie rekrutacyjnym
na stronie https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/

Zespół Szkół nie udziela informacji telefonicznie!!

KANDYDACIE, jeśli zakwalifikowałeś się do naszej szkoły,
zapraszamy Cię do złożenia:

  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły
  2. oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty

Dodatkowo należy złożyć:

3. zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywanego zawodu z Medycyny Pracy

4. uzupełniony załącznik do wniosku /można pobrać z naszej strony: / druk do pobrania /

5. 3 zdjęcia formatu 30×42 mm  /na odwrocie opisane: imię, nazwisko, data urodzenia/

6. karta zdrowia ucznia otrzymana od pielęgniarki ze szkoły podstawowej lub pobrana z przychodni zdrowia


UWAGA dla osób zakwalifikowanych do zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, cukiernik, kucharz, pracownik obsługi hotelowej:
od 19.07.2022 po godz. 12:00 będą wydawane skierowania na badania do celów
sanitarno-epidemiologicznych /SANEPID/
orzeczenie od lekarza oraz książeczkę sanepidowską należy złożyć do 31 sierpnia 2022 !


UWAGA dla osób zakwalifikowanych do zawodów sprzedawca i magazynier-logistyk:
umowę podpisaną z pracodawcą należy złożyć do 31 sierpnia 2022 !