Uwaga! WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Dyplomy dla klas Branżowej Szkoły I stopnia będą wydawane 9 września o godz. 15:00 w sali 56.

Świadectwa dla klas technikum będą wydawali wychowawcy na lekcjach wychowawczych. 

Absolwenci, którzy nie mogą odebrać świadectw w w/w terminie będa mogli odebrać świadectwa w sekretariacie uczniowskim po uprzednim kontakcie telefonicznym.