Konkurs „KURIERZY TATRZAŃSCY FARBĄ I KREDKĄ”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem są Kurierzy Tatrzańscy.Uczestnicy konkursu mają za zadnie przedstawienie wybranej przez siebie historii, postaci bądźwydarzeń rozegranych w przeszłości, a dziejących się w okresie II wojny światowej, nierozerwalniezwiązanych z postaciami Kurierów Tatrzańskich.Organizatorzy: Organizator: Muzeum Czytaj dalej