Konkurs „KURIERZY TATRZAŃSCY FARBĄ I KREDKĄ”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem są Kurierzy Tatrzańscy.
Uczestnicy konkursu mają za zadnie przedstawienie wybranej przez siebie historii, postaci bądź
wydarzeń rozegranych w przeszłości, a dziejących się w okresie II wojny światowej, nierozerwalnie
związanych z postaciami Kurierów Tatrzańskich.
Organizatorzy:
Organizator: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Kurierzy Tatrzańscy.

REGULAMIN