XIV edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

Uczniowie z klas hotelarskich z ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej przystąpili do współzawodnictwa w szkolnym etapie XIV edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, której organizatorem jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży.

Do szkolnego etapu, który odbył się dnia 10 października br. przystąpiło 19 uczniów z klas: II i III. Uczestnicy rozwiązywali test z wiedzy hotelarskiej oraz turystyki odpowiedzialnej – tematu przewodniego. Zakres tematyczny niniejszej edycji Olimpiady ma za zadanie skłonić uczestników do zastanowienia się nad wpływem turystyki na gospodarkę, środowisko naturalne i społeczności lokalne. Większość uczestników zaprezentowała wysoki poziom opanowania wiedzy.

Do etapu okręgowego, który odbędzie się 4.01.2023roku zakwalifikowały się następujące uczennice: Gabriela Nitoń i Marta Zembal; obie z klasy II H/F.