OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W „WITOSIE”

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) jest akcją, która została zainicjowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP w 2009 roku. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej. Wydarzenia w ramach OTK są skierowane do osób, które stoją przed poważnymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Tegoroczna edycja organizowana była pod hasłem  „Złap za stery swojej kariery” w terminie 17– 23 października 2022 r.

W Zespole Szkół im. W. Witosa w ramach OTK  18 października 2022 r. młodzież klas czwartych maturalnych uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Targu Panem Kpt. Jarosławem Dudą pn. „Poznaj swojego rekrutera”. Uczniowie zostali zapoznani z warunkami pracy w Wojsku Polskim oraz ochotniczych formach służby. Oficer Wydziału Rekrutacji omówił szkolnictwo wojskowe oraz różne formy służby takie jak: dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa, Zawodowa Służba Wojskowa, Terytorialna Służba Wojskowa.

21 października 2022 r. uczniowie klas 3 Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klasy 4REp brali udział w spotkaniu informacyjno – warsztatowym pn. „Efektywne planowanie ścieżki kariery” z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej Panią Ewą Wciślak – Iciek. W ramach spotkania doradca zawodowy przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy, wyzwania, przed którymi stoją przyszli absolwenci poszukujący zatrudnienia. Spotkanie dotyczyło również zasad efektywnego planowania przyszłości zawodowej. Podczas spotkania zostały przedstawione formy wparcia, które oferuje urząd pracy dla osób młodych, uzyskujących status osoby bezrobotnej (staże, szkolenia, bony na  zasiedlenie, jednorazowe środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej).

Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom młodzież podejmie świadome decyzje edukacyjno – zawodowe oraz łatwiej odnajdzie się w przyszłości na rynku pracy.

                                                                       Koordynator akcji: Agata Jania