Uroczysty Apel z okazji Dnia Niepodległości

104 lata temu Polska odzyskała niepodległość i po 123 latach niewoli wróciła na mapy Europy. 11 listopada to dla Polaków jeden z najważniejszych dni w roku.  Nasza szkoła , jak zawsze, aktywnie włączyła się w celebrowanie tego święta. 

Wśród inicjatyw mających upamiętnić tę ważną rocznicę znalazł się, przygotowany przez klasę 2 RK i wychowawcę Panią Ewę Kiełbus, uroczysty apel. Patriotyczny charakter uroczystości podkreśliły barwy narodowe, godło i hymn.
Uczniowie w ciekawej inscenizacji przedstawili losy narodu
polskiego: kolejne rozbiory, zrywy niepodległościowe, wybuch I wojny światowej i nadzieje Polaków na odzyskanie wolności, wreszcie powrót na mapę Europy jako niepodległy, suwerenny kraj.

Na wyjątkowy charakter tego święta zwróciła uwagę w swym przemówieniu Pani Dyrektor Aneta Drobny.

Rangę uroczystości podniosła obecność Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Pająka, oraz  Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Filipa Kaczyńskiego.

O godzinie  11:11 nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście wspólnie odśpiewali  „Mazurka Dąbrowskiego”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.