KONKURS „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

Dnia 12 grudnia 2022 roku odbył się w Zespole Szkół im. W. Witosa etap szkolny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

 Szkolny Komitet Konkursowy opracował test z zakresu prawa pracy, bhp oraz legalności pracy zarobkowej, który  składał się z 25 pytań. Do etapu szkolnego przystąpiło 58 uczniów z klas drugich, trzecich i czwartych technikum. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą dotyczącą  przepisów prawnej ochrony pracy, czego dowodem są bardzo dobre wyniki i przyznane ex aequo miejsca.

Wyniki konkursu:

I miejsce ex aequo:         Patrycja Marek  kl. 3EK

                                               Natalia Bochenek kl. 4EKg

                                               Patrycja Kaczmarczyk kl. 3EK

                                               Julia Basiura kl. 3EK

II miejsce ex aequo:        Paleczny Dominika kl. 3EK

                                               Justyna Staszczak kl. 4EKg

III miejsce:                          Aleksandra Hernas  kl. 3EK                                         

Wyróżnienie ex aequo:  Gabriela Ćwiertnia kl. 2EK,

Amelia Szpak kl. 4EKg

Natalia Makoś kl. 4EKg

Do etapu regionalnego zakwalifikowały się 2 uczennice: Patrycja Marek oraz Natalia Bochenek (rozwiązały bezbłędnie test w najkrótszym czasie).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów J

Koordynator etapu szkolnego: mgr Agata Jania