Ważne informacje dla przewodniczących zespołów nadzorujących przy egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Proszę o zapoznanie się z poniższym materiałem

Prezentacja do szkolenia PZN – część pisemna przy komputerze – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i zawodowy w 2023 roku

Prezentacja do szkolenia PZN – część pisemna z wydrukowanymi arkuszami, część praktyczna – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i zawodowy w 2023 roku