Organizacja 21 marca 2023 r.

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny w naszej szkole organizowana będzie akcja pt.

Kto przebrany ten nie pytany 🙂🙃🙂

Liczymy na kreatywne podejście do sprawy ☺

Informujemy, że lekcje (21.03.2023 r.) będą skrócone,
zgodnie z poniższym harmonogramem: