Międzyszkolny Konkurs Poezji Obcojęzycznej

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Obcojęzycznej.

Szczegóły dostępne na stronie

https://www.ans-ns.edu.pl/wh/wydzial/o-wydziale/aktualnosci/5218-miedzyszkolny-konkurs-poezji-obcojezycznej-13-kwietnia-2023-r

Zgłoszenia do etapu szkolnego przyjmowane są do 27 marca przez dziennik elektroniczny do:

poezja anglojęzyczna – pani Agnieszki Świstek

poezja niemieckojęzyczna – pani Agnieszki Domasik