„POMAGANIE KRZEPI” pt. „Krzepcy w Formie”.

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu organizowanego przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „POMAGANIE KRZEPI” pt. „Krzepcy w Formie”. Celem konkursu jest popularyzacja aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, promocja lekcji wychowania fizycznego i kultury fizycznej oraz zachęta do uprawiania sportów wśród dzieci i młodzieży. W ramach konkursu przeprowadzony zostanie SZKOLNY TURNIEJ O MIANO NAJSPRAWNIEJSZEGO UCZNIA. Zawody w ramach konkursu  odbędą się 20.04.2023r.(czwartek) o godzinie 9.10 na sali gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy, zainteresowane osoby mogą się zapisywać u swoich nauczycieli wychowania fizycznego do dnia zawodów.

Ze sportowym pozdrowieniem…

Nauczyciele wychowania fizycznego Z.S im. W. Witosa.