Konkurs Młodzieżowy Delegat RP do ONZ

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 78. Sesję ZO ONZ”.

Zwycięzca konkursu w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 78. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Wymagania konkursowe:

– obywatelstwo polskie

– biegły język polski

– data urodzenia: pomiędzy 1 stycznia 1995 roku a 1 sierpnia 2005 roku

– niekaralność

– język angielski na poziomie umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym

Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem swojego przemówienia w języku angielskim na temat wybranych problemów międzynarodowych dyskutowanych na forum ONZ ocenianych z perspektywy młodego pokolenia kandydaci powinni przesłać do 1 czerwca 2023 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2023″, złożyć na dziennik podawczy al. J. Ch. Szucha 14 lub w formie podpisanego skanu na adres elektronicznej skrzynki pocztowej sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Liczy się data wpływu zgłoszenia.

Komisja konkursowa wybierze maksymalnie 12 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie drugim – rozmowie kwalifikacyjnej w Warszawie lub w formule zdalnej. Informacja o kwalifikacji zostanie wybranym kandydatom przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Więcej informacji na temat konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ” znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/dlamlodych/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz3