Konkurs Cyber Geniusz Uczeń

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim edukacyjnym konkursie pt. Cyber Geniusz Uczeń z wysokimi nagrodami pieniężnymi!

Konkurs to test wiedzy na platformie internetowej Testportal.

Test potrwa do 31 maja 2023r.

Uczestnicząc w teście, młodzież szkolna ma szansę zapoznać się z różnymi zagrożeniami w przestrzeni wirtualnej, sprawdzić swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w sieci, a najlepsi cybergeniusze – wygrać nagrody!

Zasady:

Test składa się z 25 zamkniętych pytań o różnym stopniu trudności. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Na każde pytanie i udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik ma 30 sekund – stąd rozwiązanie testu nie zajmie dłużej niż 12,5 minuty.

Jak wziąć udział?:

Przed rozpoczęciem rozwiązywania testu uczeń dokonuje Rejestracjinastronie internetowej

 https://cyber.wib.edu.pl/test-wiedzy/  – należy kliknąć w zakładkę Rejestracja, która przeniesie do formularza rejestracyjnego na platformie Testportal.

Test ma charakter konkursowy – Zwycięzca oraz Laureaci II i III miejsca zostaną nagrodzeni za swoją wiedzę i szybkość rozwiązywania testu.

Nagrody wynoszą:

·         I miejsce 1500 zł

·         II miejsce 1000 zł

·         III miejsce 500 zł