1 OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY Z ZAKRESU REKLAMY PT. „KREATYWNI W REKLAMIE”

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej zaprasza uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik reklamy – do wzięcia udziału w pierwszej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Reklamy pt. „Kreatywni w reklamie”.

Zakres tematyczny olimpiady obejmuje zagadnienia z zakresu:

  1. Reklamy i komunikacji
  2. Marketingu
  3. Grafiki komputerowej i fotografii w reklamie
  4. Prawa, psychologii i etyki w reklamie
  5. Działalności gospodarczej w reklamie

Laureaci i finaliści egzaminu zwolnieni są z etap pisemnego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedzina wiedzy).

Etap szkolny – 26.10.23 godzina 9:00

Zapisy do 22.10.23 u nauczycieli reklamy lub przez dziennik elektroniczny.

Ada Karcz-Zielińska