LEKCJA LOGISTYKI W FIDELTRONIKU

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy drugiej technikum logistycznego pod opieką
p. Katarzyny Michałek w ramach realizacji programu z przedmiotu ORGANIZACJA PRAC
MAGAZYNOWYCH udali się do przedsiębiorstwa FIDELTRONIK POLAND sp. z o.o. w
Suchej Beskidzkiej. Zaraz po przyjściu wszyscy odbyli instruktaż bhp. Następnie w
magazynie mogli nie tylko zobaczyć jak wygląda proces przyjęcia, kompletacji i wydania
towarów, ale także wykonywać niektóre czynności pod nadzorem doświadczonych
pracowników firmy. Na koniec uczniowie zwiedzili najnowszą, w pełni zautomatyzowaną,
halę produkcyjną.
Połączenie wiedzy szkolnej z praktyką to najlepszy sposób na nabycie umiejętności
zawodowych.