Warsztaty Międzykulturowe AFS

W dniu 30 października w naszej szkole przeprowadzone zostały warsztaty międzykulturowe, które prowadzone były przez wolontariuszy AFS Programy Międzykulturowe Polska. Warsztaty odbywały się w języku angielskim. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas 4EK, 3OT, 4HT oraz 3F. Obecni byli też przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w składzie: Kamil Olszówka, Olga Warchoł oraz Tomek Kot oraz nauczyciele Panie Ewa Kiełbus, Pani Agata Konior, Pani Katarzyna Wrońska, Pania Lucyna Pacyga oraz Pani Mariola Świerkosz, która była koordynatorem spotkania. Naszymi gośćmi byli Stef z Holandii, Christiano z Włoch, Vincento z Chile oraz Salome z Gruzji. Celem warsztatów było rozwijanie umiejętności językowych oraz promowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę na temat różnic kulturowych i stereotypów. Uczestnicy mogli zgłębić ciekawostki kulturowe i geograficzne dotyczące rodzimych krajów wolontariuszy. Poznaliśmy też możliwości udziału w programach edukacyjnych AFS. Pod koniec spotkania otrzymaliśmy sztandar AFS oraz wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie.

Poniżej wrażenia Olgi Warchoł, która obecna była na warsztatach.

Dokumentacja fotograficzna: Kamil Olszówka

Obsługa sprzętu audio-wizualnego: Tomek Kot

Specjalne podziękowania kieruję do przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego za obecność i nieocenioną pomoc!

Mariola Świerkosz

W zeszły poniedziałek (tj. 30.10.2023) mieliśmy okazję gościć wolontariuszy organizacji AFS. W ciągu dwóch godzin mogliśmy się wiele dowiedzieć na temat kultury włoskiej, gruzińskiej, holenderskiej oraz południowoamerykańskiej. Warsztaty te umożliwiły nam poznanie kolejnej ścieżki rozwoju kulturowo- językowego jaką jest uczestnictwo w programach AFS. Vincento, Christiano, Salome oraz Stef nie ograniczyli się tylko do suchych faktów ale zapoczątkowali ciekawą dyskusję jak z dobrymi znajomymi. Opowiedzieli co ich sprowadziło do Polski oraz jak im się tutaj żyje na wymianie. Uważam, że każde tego typu spotkanie jest bardzo wartościowe dla nas, młodzieży i pokazuje nam jak wiele możliwości daje nam obecny świat oraz przedstawia różnice ale też piękno innych kultur.”

Olga Warchoł, 4LO