ŚWIADOMOŚĆ TOLERANCJI WŚRÓD UCZNIÓW ZS. IM. WINCENTEGO WITOSA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

W dniach 9-10 listopada 2023 roku wśród uczniów ZS. im. W. Witosa została przeprowadzona ankieta, której celem było dowiedzenie się jak wygląda świadomość tolerancji w naszej szkole. W badaniu wzięło udział 102 uczniów. 76,5% grupy stanowiły kobiety, natomiast mężczyźni 23,5%. Brano pod uwagę wszystkie klasy. Najwięcej odpowiedzi udzieliło uczniów klasy drugiej. Później kolejno: pierwszej, piątej, trzeciej i czwartej (najmniej).

Wyniki wyszły dość interesujące i myślę, że warto się nad nimi pochylić. Dlatego też zapraszam do zapoznania się z załączoną prezentacją, w której znajduje się szczegółowe opracowanie.

Tomasz Smyrak