„Wąsy Witosa” Konkurs cukierniczy

Regulamin konkursu na ciastko „Wąsy Witosa”
I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Celem konkursu jest opracowanie ciastka „Wąsy Witosa”, które stanie się
  flagowym przysmakiem Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
 3. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół im. W Witosa w Suchej
  Beskidzkiej.
  II. TEMATYKA, FORMAT PRAC
 4. Tematem prac jest wykonanie ciastka „Wąsy Witosa”. Praca konkursowa składa
  się z 2 elementów: wykonanego ciastka i przepisu na jego wykonanie.
 5. Ciastko może być pieczone, gotowane, smażone lub przygotowane „na
  zimno”. Powinno być zaprezentowane w całości, bez dzielenia na porcje.
  III. PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY
  Uczniowie zostaną powiadomieni przez dziennik elektroniczny i stronę
  internetową szkoły. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie
  internetowej szkoły.
 6. Uczestnicy konkursu wykonują prace samodzielnie lub pod okiem nauczyciela
  w trakcie zajęć szkolnych.
 7. Prace zostaną złożone do konkursu dnia 9 lutego 2024 r. o godz. 10.45
  (wykonane ciastko należy dostarczyć do pracowni gastronomicznej nr 4). Każdą
  pracę należy podpisać (imię i nazwisko autora, klasa, numer telefonu do
  kontaktu, metryczka z przepisem).
 8. Prace oceni Komisja Konkursowa, która przeprowadzi formalną kwalifikację
  prac (zgodność z regulaminem), a następnie dokona ich oceny uwzględniając
  walory smakowe i estetyczne.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 9.02.2024 roku
  IV. NAGRODY
 10. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni symbolicznymi upominkami
  i dyplomami
 11. Zwycięzca w konkursie na najlepsze ciastko „Wąsy Witosa” otrzyma nagrodę
  rzeczową.
  V. ZMIANY W REGULAMINIE
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.