Różowa skrzyneczka

Różowa skrzyneczka to bezpłatne środki higieny osobistej (podpaski i tampony), z których w nagłych przypadkach mogą skorzystać kobiety. Różowa skrzyneczka ma na celu ułatwienie funkcjonowania w szkole uczennicom i pracownicom oraz zadbanie o ich komfort psychiczny.

Skrzyneczka zawisła w toalecie dla uczennic na parterze w budynku głównym.

Środki higieniczne uzupełniane będą przez szkołę, ale także przez osoby z niej korzystające zgodnie z zasadą: „Jeśli potrzebujesz – weź. Jeśli możesz, podziel się”.

Agnieszka Twardowska – pielęgniarka szkolna