Przystąpiliśmy do działań pilotażowych w projektach hVET oraz InclusiVET, Erasmus+

Z radością informujemy, że nasza szkoła dołączyła do działań pilotażowych realizowanych
w międzynarodowym projekcie o edukacji hybrydowej „Breathe The Future – Hybrid Education in VET – hVET” (nr projektu 2021-2-PL01-KA220-VET-000050664) oraz w projekcie o włączeniu uczniów niedostatecznie reprezentowanych w życie szkoły „Inclusive Engagement of Underrepresented Learners in Vocational Education & Training – InclusiVET” (nr projektu 2022-1-FR01-KA220-VET-000086281). Projekty realizowane są w ramach programu Erasmus+, Kształcenie i szkolenie zawodowe. Koordynatorem działań pilotażowych w Polsce jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

Działania obejmują pilotaż produktów projektu hVET:

 1. Testu do oceny kompetencji nauczyciela hybrydowego kształcenia zawodowego;
 2. Testu diagnozującego style uczenia się i cechy uczniów istotne w edukacji hybrydowej – HQL;
 3. Szkolenia online dla nauczycieli o edukacji hybrydowej (testowanie wybranych modułów);
 4. Gry hybrydowej dla uczniów w wieku 15-19 lat rozwijającej kompetencje miękkie potrzebne na rynku pracy, oraz umożliwiającej interakcję z rówieśnikami oraz rozgrywki z innymi szkołami z Polski i z innych krajów

Pilotaż prowadzony jest w okresie od maja do września 2024r.

Partnerzy projektu:

Strona internetowa projektu hVET: https://hvet.eu/

Uczestnictwo w projekcie InclusiVET dotyczy następujących działań:

 1. Przygotowania uczniów do korzystania z narzędzia samooceny włączającego zaangażowania uczniów oraz do przeprowadzenia grup fokusowych i wywiadów wśród uczniów, nauczycieli i kadry kierowniczej szkoły.
 2. Przeprowadzenie przez uczniów badania narzędziem, za pomocą grup fokusowych i/lub wywiadów w celu zebrania uwag, komentarzy i sugestii na temat różnych obszarów funkcjonowania szkoły.
 3. Przygotowanie przez uczniów rekomendacji/raportów dla szkoły na podstawie uzyskanych rezultatów z przeprowadzonych działań oraz przedstawienie tych rekomendacji dyrekcji szkoły.

Partnerzy projektu:

 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie
 • Societe D’Enseignment Prodessionnel Du Rhone z Francji
 • Skupnost Visjih Strokovnih Sol Republike Slovenije ze Słowenii
 • Organizing Bureau of European School Student Unions z Belgii
 • Knowledge Innovation Centre z Malty
 • Magyar Digitάlis Oktatάsért Egyesület z Węgier

Strona internetowa projektu InclusiVET: https://inclusivet.eu/