Wielki sukces Uczennicy „Witosa” na Olimpiadzie Znajomości Afryki

W roku szkolnym 2023/2024 młodzież Zespołu Szkół im. W. Witosa wzięła udział w XXII Olimpiadzie Znajomości Afryki. Jest to trójstopniowa Olimpiada tematyczna, której Organizatorem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego oraz kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów, przekonań i eliminowanie postaw ksenofobicznych. Udział w Olimpiadzie był doskonałą okazją do zapoznania się z różnorodnością przyrodniczą, kulturową i językową Afryki.

4 grudnia 2023 r. w I etapie Olimpiady wystartowało około 7 tys. uczniów z 1 400 szkół w całej Polsce. W naszej szkole do etapu szkolnego przystąpiły 24 osoby rozwiązując test wiedzy złożony z 50 pytań. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów I stopnia czuwała Komisja Szkolna. Do kolejnego etapu zostały zakwalifikowane 3 osoby.

2 marca 2024 r. w II etapie Olimpiady wzięło udział prawie dwa tysiące uczniów szkół ponadpodstawowych ze wszystkich województw. Naszą szkołę reprezentowali: Patrycja Marek i Aleksandra Hernas z klasy 4EK oraz Paweł Pastwa z klasy 5OFp. Uczniowie odpowiadali na 70 pytań testowych. Do III etapu zakwalifikowało się 75 uczniów z 16 województw. W gronie finalistów znalazła się nasza uczennica Patrycja Marek uzyskując 5 wynik w Polsce.

11 kwietnia odbył się w Oblackim Centrum Młodzieżowym Niniwa w Kokotku na Śląsku finał Olimpiady Znajomości Afryki. Finaliści rozwiązywali test wielokrotnego wyboru złożony z 70 pytań. Uczennica naszej szkoły Patrycja Marek poradziła sobie świetnie z tym wyzwaniem. Wykazała się ogromna wiedzą i została laureatką zdobywając 3 miejsce w Polsce. Dzięki temu uzyskała prawo wstępu na kilkanaście prestiżowych uczelni w kraju (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza) z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Ponadto Laureaci oprócz wstępu na uczelnie, mogą wziąć udział w obozie dla olimpijczyków, czyli najlepszych uczniów z Polski. Na obozie są profesorowie wybitnych europejskich uniwersytetów i jest tam szansa otrzymania stypendium np. na Cambridge, czy Sorbonie.

Opiekę merytoryczną nad uczniami naszej szkoły biorącymi udział w Olimpiadzie Znajomości Afryki sprawowała Pani Agata Jania, a pomoc logistyczną zapewnił Pan Marek Jania.

Gratulujemy uczennicy Patrycji Marek osiągniętego sukcesu, dziękujemy za godnie reprezentowanie szkoły i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

Agata Jania