Światowy Tydzień Pieniądza

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym brała udział w Światowym Tygodniu Pieniądza organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Inicjatorem GMW jest Child & Youth Finance International (CYFI). Kampania została zapoczątkowana w 2012 roku i jest skutecznym narzędziem do poszerzania wiedzy i kompetencji przyszłych uczestników rynku finansowego. 
Światowy Tydzień Pieniądza ma zainspirować dzieci i młodzież do tego, by od najmłodszych lat rozwijały wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.
Tegoroczne hasło przewodnie GMW „Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość” skupiało się na kwestii zrównoważonego rozwoju oraz podnoszeniu świadomości wpływu zachowań finansowych danej osoby na jej przyszłość finansową. Hasło miało zachęcić młodzież do patrzenia w przyszłość i poszerzenia swojej wiedzy przy podejmowaniu decyzji finansowych.
14 czerwca 2024 r. do szkoły wpłynęły dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla uczniów biorących udział w kampanii, dla szkoły za udział w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week oraz dla koordynatora p. Beaty Szafraniec.

Koordynator ŚTP: mgr Beata Szafraniec