POPULARYZUJEMY WIEDZĘ EKONOMICZNĄ

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest zwiększenie wiedzy ekonomicznej młodego pokolenia i przygotowanie do bezpiecznego poruszania się w świecie finansów.
Program polega na zorganizowaniu w szkole Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej złożonej z nauczycieli i uczniów oraz opracowaniu i przeprowadzeniu przez nią trzech obligatoryjnych zadań: lekcji z ekonomią, debaty szkolnej oraz warsztatu uczniowskiego.
Temat tegorocznej edycji to „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”. Zakres merytoryczny obejmował zagadnienia:

  1. Polski złoty
  2. Czym są pieniądze?
  3. Monety i banknoty powszechnego obiegu oraz kolekcjonerskie.

Z naszej szkoły do programu zgłosiły się dwie drużyny z klas:

a) 2R/I w składzie Maja Kołodziejczyk, Damian Smyrak
b) 2R/K w składzie Martyna Madejczyk, Aleksandra Szumska, Zuzanna Basiura, Natalia Żywczak.
W/w drużyny będące Ambasadorami Edukacji Ekonomicznej opracowały i przeprowadziły przygotowane przez nich trzy obligatoryjnych zadania: lekcję z ekonomią, debatę szkolną oraz warsztat uczniowski pod opieką nauczycieli: Beaty Szafraniec, Agaty Jani oraz Marka Jani.
Koordynatorem programu w szkole jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych Beata Szafraniec.

Beata Szafraniec
Agata Jania
Marek Jania