ŚWIADECTWA MATURALNE 2024 DYPLOMY ZAWODOWE 2024

Jeśli kogoś nie będzie, proszę o dostarczenie do 8 lipca br. upoważnienia dla osoby odbierającej.

Druk upoważnienia dostępny jest na stronie internetowej szkoły:

https://zswsucha.pl/wp-content/uploads/2019/05/upowaz_do-odbioru_sw.matural.pdf

Upoważnienie do odbioru dyplomu zawodowego:

https://zswsucha.pl/pdf/procedury/upowaz_odbioru_dokumentow.pdf

Osoby, które nie zdały jednego przedmiotu obowiązkowego i chcą przystąpić do poprawki w sierpniu muszą złożyć „Załącznik 7 – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym” najpóźniej 16.07.2024 r.

Druk do pobrania:
Oświadczenie

W dniu 9 lipca 2024 r. w systemie https://wyniki.edu.pl
można sprawdzić wyniki egzaminów.

Termin poprawkowy zgodnie z harmonogramem CKE:

  1. Część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) –
    21 sierpnia 2024 r. (środa).

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego z sesji poprawkowej 10 września 2024 r.

Dokumenty można odebrać w innych dniach po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z sekretariatem.