Informacja nt. list zakwalifikowanych

Kandydaci mogą zobaczyć o zakwalifikowaniu do danej szkoły również po zalogowaniu się w systemie rekrutacyjnym
na stronie https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/

Zespół Szkół nie udziela informacji telefonicznie.

KANDYDACIE, jeśli zakwalifikowałeś się do naszej szkoły,
zapraszamy Cię do złożenia:

  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły
  2. oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty

Dodatkowo należy złożyć:

3. zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywanego zawodu z Medycyny Pracy

4. uzupełniony załącznik do wniosku /można pobrać z naszej strony: druk do pobrania /

5. 2 zdjęcia formatu 30×42 mm  /na odwrocie opisane: imię, nazwisko, data urodzenia/

6. karta zdrowia ucznia otrzymana od pielęgniarki ze szkoły podstawowej lub pobrana z przychodni zdrowia


UWAGA dla osób zakwalifikowanych do zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kucharz oraz pracownik obsługi hotelowej:
od 11.07.2024 r. po godz. 10:00 będą wydawane skierowania na badania
do celów sanitarno-epidemiologicznych /SANEPID/

Orzeczenie od lekarza oraz książeczkę sanepidowską należy złożyć do 31 sierpnia 2024 !