Dzień wyjazdu tuż tuż…

Szybkimi krokami zbliża się dzień wyjazdu. Przypominam wszystkim o sprawdzeniu check listy. W szczególności pamiętajcie o dokumentach tożsamości, karcie EKUZ oraz legitymacji szkolnej. Szczegóły na grupie facebookowej. Załączam również regulamin wyjazdu. Proszę zapoznać się z treścią oraz przedstawić regulamin rodzicom.

Rekrutacja uczestników

W dniach 21.03.2022 – 08.04.2022 prowadzona będzie rekrutacja uczestników w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011044, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095377. Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego poprzez stworzenie Czytaj dalej

O projekcie

Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011044 jest pierwszym, w ramach działań realizowanych przez ZS im. W. Witosa w ramach Programu Erasmus+, służących rozwojowi inicjatyw na rzecz pogłębiania kompetencji i zdobywania kwalifikacji zawodowych naszych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach wybranych branży. Po Czytaj dalej