Dyżury nauczycielskie

Wykaz  dyżurów nauczycielskich pełnionych w czasie przerw międzylekcyjnych w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.

    Dyżury od 31 MAJA 2021