Dyżury nauczycielskie

Wykaz  dyżurów nauczycielskich pełnionych w czasie przerw międzylekcyjnych w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.

    Dyżury od 9 marca 2020